Der lyset møter mørket. Del 3

Spørsmål til samtale i forbindelse med talen søndag 27.09.20

Talen hadde som undertittel Å vandre i lyset i samfunn med Jesus og hverandre.

Talen handlet om å vandre i lyset sammen med Jesus. I nærkontakt med ham. Å  være ett i Kristus. Hva det betyr av velsignelse og hjelp i livet. Avslutningsvis  ble det understreket at fellesskapet med Jesus handler også om felleskap med hverandre/andre.

Hva betyr det å vandre i lyset?  Vil Gud ha noe med meg å gjøre? 

Selverkjennelsene og følelsene bekrefter ikke alltid dette? Ikke god nok?

Snakk om forhold mellom følelser og tro.

Fellesskapet med Jesus gir trygghet. Hva med  de mørkekreftene i verden og den ondes brennende piler i mitt sinn?

Vandringen i lyset  gir varme og vekst.

Illustrasjon: Sola.  Hvordan erfarer du at Jesus som  verdens lys gir deg dette?

Uttrykket ”å ta noen under sine vinger”  handler om åp vise andre omsorg.

Hvem har du plass til under dine vinger?

Skriftsteder: 1Johannes 1,5-9  Salme 91,1-5 Matteus 23,37 Efeserne 5,8-16