Tema : Trofastbønn.

Tekst:  Matteus 6,6, Kol 3,1-3, Ap.gj 2,42

Med tema om det synlig og usynlige  handlet talen om trofast bønn.

Bønn har både synlig og usynlig side. Den synlige handler om det  ytre med follede hender , bøyde knær, bønneformuleringer,  stemmebruk. Den usynlige siden handler om vår forhold til Gud. Bønn som hjertespråk, fellesskap med Far og Jesus Kristus, vår Herre.

Talen fokuserte  på de første kristnes trofasthet i bønn og hvordan Jesus lærer sine å be.

Bønn er ikke et krav ,men  en mulighet til å øse av livets kilde.

Lesetekster:

 Apg. 1,14 –kp 2,,1 flg     kp6:6. – kp 4,24 flg. Kp 10 og kp 12    Rom: 8,14-17, 

Spørsmål til samtale:

Hvilken plass har bønnen i våre liv?

I hvilken grad preger press og stress oss i forhold til bønn?

Jesus lærte sine å be Fader Vår. Er  den en form for et rituale eller er det bare et mønster for hva som bør være innholdet i våre bønner?

Oppfatter vi bønnen som krav eller en kraft i livet?

Vissheten om at vi er elsket  av Gud vår Far bør være en inspirasjon  til bønn.

Snakk om betydning av forbønn.