Connect gruppe opplegg til talen: Overgivelse    Søndag 25. august 2019

Vi snakker i dag om: Hva vil det vil si å ta skrittet fram og gi seg til noe større

Les sammen: Romerne 4.20-24a.

 Abraham løftes frem som forbilde for oss. Han gjorde noen bevisste klare valg. stolte på Gud, overgav seg til noe større. Hva tenker dere ligger i utrykket: dette gjelder også oss»?

 Les sammen: 1.Joh.4.10-11

I møte med Guds store kjærlighet sier Johannes : «da skylder også vi å elske hverandre» Hvordan skal vi forstå det uttrykket ? Hva innebærer det?

I talen så vi på hvordan Jesus vendte seg til sine første disipler:» Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere»

Hva er forskjellen på å være en etterfølger, fremfor tilskuer/tilhenger?

Les sammen: Galaterne 5.1

Paulus skriver her om friheten vi har fått i Kristus. Så oppfordrer han oss til å stå fast i denne friheten. Hvordan skal vi forstå det? 

Les sammen: Galaterne 5.22 og 5.25

Frukten av Guds nåde, er at Den hellig Ånd tar bolig i oss, og endrer oss innefra. Guds tilgivelse og nåde gir oss ny identitet.

Skal Åndens frukt vokse frem i våre liv, må vi være åpne for den prosessen

Hva vil det si å «leve ved ånden»?

Les sammen: Kolosserne 3.12-16a

Guds ord viser oss at overgivelse er en aktiv, bevisst prosess.

Hvordan skal vi forstå oppfordringene:

  • Kle dere i kjærlighet
  • Strekk dere langt
  • Kle dere i barmhjertighet
  • Vær takknemlige
  • La Kristi ord få rikelig plass

Les sammen: Salme 37.5

Dette bibelordet oppsummerer noe av det viktigste ved overgivelse til noe større. David oppfordrer oss til å gjøre det samme som Abraham: stol på Gud!

Har du tatt steget fram, og lever overgitt, til noe større?