Connect gruppe opplegg til talen: «Fri & villig»  Søndag 8. sept. 2019

Hovedtanken i talen var: Vi lever alle våre liv i en verden som Bibelen beskriver som en kampsone om våre sjeler og våre liv. Det handler om vår tid, våre prioriteringer og om å hvile i den Guds Ord sier vi er i Ham. I Kristus har vi fått friheten til å velge. Våre valg har stor betydning, ikke bare for våre egne liv men også dem vi har rundt oss og de kommende generasjoner. Hva bruker vi friheten vi selv har fått del i til? – Får vår frihet betydning for andre en oss selv? Er du FRI & VILLIG?

Om du leser i evangeliene så vil du se at Jesus møtte alle mennesker uansett fortid eller nåtid, med et ønske om å ta imot Guds kjærlighets erklæring, evig frelse. Han valgte å forsake og forplikte seg til målet han hadde for øye. Han valgte å si nei til noe, for å si ja til det som var viktigere, å fullføre målet. På mange måter kan vi oppsummere noe av vår tids kultur og frihets forståelse slik: «Ingenting er galt og ingenting er rett. Alle regler er forbi, nå er jeg virkelig fri» – Men leder det til sann frihet? Eller vi de fysiske og åndelige rammeverkene som alle mennesker lever under møte oss en dag der framme.

Paulus beskriver livene våre som et løp. Det har en start og det har en slutt, et mål. Tiden vi har, er gitt til oss. Livet vi har, er gitt til oss. Dem vi har rundt oss, er gitt til oss. Hvilket mål har vi for våre liv og tjenesten vi har i Guds rike? Er vi motvillige, uvillige eller frivillige ,til det Gud kaller oss til?

Bibelvers å lese: 1. Kor. 13.13 – Hebr. 12.2 – 2. Kor. 5.11 – 2. Kor. 5.14-15

2. Kor. 9.7 – Matt. 16. 24-25 –

Nøkkel spørsmål: (Velg ut hvilke spørsmål dere bør snakke om i gruppa)

  1. Hva tenker du er et liv i sann frihet?
  2. Hva tenker du om at sann kjærlighet bare kan erfares ved at vi forsaker og forplikter oss til andre en oss selv?
  3. Hva tenker du om frivillighets tjeneste i menigheten?
  4. Hvorfor tror du Gud gjennom sitt ord setter et rammeverk og beskriver noe som synd og ødeleggende?
  5. Hva tenker du er Jesus sitt mål med våre liv mens vi er på jorden, når han ber oss om å følge ham?
  6. Det er ikke uvanlig å høre og lese at: «Vi lever jo tross alt i 2019». Er Gud & Bibelen gått ut på dato? Eller er det en grunn til rammeverket Guds ord viser til?

«Lykken er noe dypt i vårt indre. Et menneske kan sitte i overflod å ha hver en ting det ønsker seg i verden. Det menneske kjenner ofte mindre til lykken enn det menneske som må øve seg på takknemlighet og forsakelse hver en dag.»

Skrevet begynnelsen av 1800 tallet av forfatter Gabriel Scott