Evangeliets kraft Søndag 29. sept. 2019

Hovedtekst: Romerbrevet 1:16-17

Evangeliets kraft er Romerbrevets hovedtema. «Jeg skammer meg ikke…» sier Paulus. Det var tøft for Paulus å stå offentlig fram med budskapet om at Jesu død og oppstandelse – og konsekvensene av dette. Men han velger en klar og åpen holdning og blir dermed møtt med hånsord, forakt og forfølgelse. Han er likevel i godt selskap. Jesus fikk også smake det samme. Paulus hadde Jesu ord om konsekvensen av det å skamme seg over evangeliet klart for seg; da ville Jesus skamme seg over han en dag også.

Det er bare å konstatere at evangeliet har vakt reaksjoner til alle tider og blir ansett som dumskap og tåpelige myter. Det er den Hellige Ånds oppgave å overbevise mennesker og nå inn i hjertene. Vi kan vitne om det vi selv har opplevd som virkelig og det vi selv tror på. Kraften som fører til frelse, er det Gud selv som må sørge for.

Evangeliet virker ved TRO – dette lille ordet som er så avgjørende. Dette skriver også Paulus masse om i løpet av Romerbrevets mange kapitler – spesielt i kapittel 5 fra begynnelsen av.

En av de små profetbøkene i det Gamle Testamentet er Habakkuk. Her behandler han en trosreise og en utvikling som er spennende. Der ender boka med at profeten ikke ser noen løsning på alt han har bedt om. Likevel vil han holde fast på løftet og ordet fra Gud – og takke for alt han har i Gud. Dette er en seirende tro som ikke krever synlig bevis før vi kan ha full tillit til Gud.

Lesetekster:

Markus 8:38

1.Korinterbrev 1:18

Romerbrevet 8:33

Romerbrevet 5:1

Habakkuk 1:2 + 2:1 + 3:17-19

Hebreerbrevet 11:39-40 + 12:1-3

Spørsmål til samtale:

  • Hvordan opplever vi å stå i spenningen hvis vi bekjenner at vi tilhører Jesus og tror på evangeliet?
  • Har du erfaringer på det med at Gud rører ved noe dypt i ditt hjerte som ikke kan forklares med ord – eller med andre du har sett dette hos?
  • Hvordan forholder vi oss til dette lille ordet TRO?
  • Hvordan kan vi plassere vår tro på trygg grunn uten at vi først må ha synlige bevis på alt?

Eilif Tveit – 01.10.2019