I den andre delen av serien er overskriften: «Læren» 

Hovedtanker: Om en leser i Apostlenes gjerninger om den første menighet. Så vil en tydelig se fire verdier som gjennomsyret livene og menighets livet deres. Tilbedelsen, Læren, Vitnesbyrdet og Tjenesten. Utgangspunktet er Jesu misjonsbefaling i Matteus 28:20 der det understrekes at en viktig del av oppdraget er «å lære dem å holde det jeg har befalt dere». Dette er på mange måter et langtidsoppdrag – et livsoppdrag som skal fungere midt i menigheten. Jesu undervisning og praksis går hånd i hånd. Han holdt alltid sammen disse to ting og ble aldri en ren teoretiker. Paulus gjør det på samme måten selv om han kan tale om korset som en nødvendighet for seg selv sammen med alle andre – til forskjell fra Jesus som ikke hadde noen synd å bli tilgitt.

De tre kors på Golgata er sterke bilder på hele menneskehetens problem. Fra den ene røveren som håner Jesus og ikke vil ta imot tilgivelse, oppreisning og håp – til den andre røveren som innser sin stilling, erkjenner sin synd, anerkjenner og tror på Jesus og ber Jesus om en tanke. Dette gjør hele forskjellen på himmel eller fortapelse mellom de to røverne. Jesus henger i midten som den som soner alles synd.

Bibel vers å lese: Apgj. 2: 42-47, Matt 28:20, Matt 4:23, 1.Kor 2:1-2, 1.Sam 3:7-10

  • Nøkkel spørsmål:
  • Hvilke tanker sitter du igjen med etter talen om Læren?
  • Hvordan tror du at Jesu undervisning fikk å si for den som hørte på?
  • De tre korsene på Golgata omfavner hele menneskeheten fra det verste til det beste. Hvordan kan vi plassere oss selv inn i forhold til disse tre korsene og dem som henger der?
  • Hvor viktig tror vi bibelsk undervisning og opplæring er i vår tid?