Hovedtanken i talen: Tanken som Jesus sådde i disiplene var at han selv var kommet for å tjene – ikke for å herske. Dette viste han selv tydelig. Det å komme med tomme hender er en forutsetning for at Gud gir oss det vi trenger. Det er også et godt utgangspunkt som gjør oss ydmyke.

Vi har fått noen talenter å forvalte og som vi blir ansvarlige for å bruke og sette i sving. Det er også i forhold til våre talenter vi skal svare for med troskap. Det er den vi blir målt på og ikke nødvendigvis på suksess i det vi tjener med.

Stefanus var den første diakon som ble valgt i den første menigheten i Jerusalem. Han fikk smake på risikoen det er å hjelpe mennesker i nød og det å stå for et klart vitnesbyrd om Kristus. Han ble den første martyren. Paulus – som på den tiden var en sterkt mostander av de kristne – var enig i mordet på Stefanus. Paulus ble den som senere var den sterkeste forsvarer for den kristne tjenesten.

  • Bibel vers å lese: Apgj. 2: 42-47
  • Matteus 20:25-28, 1.Peter 4:10, Matteus 25:14-29, Matteus 25:40
  • Nøkkel spørsmål:
  • Hvilke tanker sitter du igjen med etter talen om Tjenesten?
  • På hvilken måte utfordres vi på tanken om det å være en tjener?
  • Hva har vi fått av talenter og hvordan evner vi å sette disse i sving?
  • Hvordan tenker vi på fordeling av tjenester slik som NT viser oss: Ordets tjeneste, Bønnens tjeneste og det å tjene ved bordene?
  • Hva skjer med oss hvis vi ikke bruker det vi har fått til å tjene med – på kort og lang sikt?