CONNECT OPPLEGG – «ID» – Del 1 «Min Identitet – Hvem er jeg?»

Vi er inne i en taleserie som vi har valgt å kalle: «ID»  – 2. Kor. 5. 27

Hovedtanken i denne talen: Vi lever i en tid der det finnes nok av stemmer som ønsker å si noe om hvem vi er. Helt fra vi ble født og gjennom hele livet, vil det være stemmer og personer som vil putte inn i oss informasjon, som vil forme vår tanke, om vår identitet, med det de sier og det de gjør.

Det kan være positiv og sann informasjon, men det kan også være usant, krenkende og sårende informasjon, de putter inn i oss. Det sies at ca. 80% av vår personlighet, preges og dannes før vi fyller 6 år. De viktigste forbildene da er forelder, familie, besteforeldre. Så kommer barnehage ledere, lærere, barnekirke ledere m.m.

Spørsmålet vi stiller i dag er: Hvem er du?

Og grunnen til vi gjør det er fordi alt for mange mennesker også mang kristne. Lever i en permanent identitets krise. Er jeg en ny skapning? Eller er jeg en synder som er utenfor?

Ingen av oss fikk velge hvordan vår start på livet ble. Ingen av oss fikk velge våre første rollemodeller. Foreldre, familie, søsken, ledere, lærere o.m.

De var med å forme vår forståelse av vår identitet. Positivt eller negativt.

Vi fikk ikke velge dem.

Men det vi alle kan velge er: Hvem som skal være vårt forbilde nå?

Hvem som skal fylle oss og våre tanker om vår identitet nå og i all framtid?

Jesus viser oss i evangeliene at han var tydelig på hvem han var. Grunnen til hans tydelighet handlet om at han visste: Hvem han kom fra, hvor han tilhørte og hva Far (Gud) tenkte om ham. Han ønsker å være vårt forbilde. Vårt fyrlys i mørket. Vårt kompass og anker i livet.

Les sammen Lukas 15. 1-24

I Lukas 15 forteller Jesus 3 historier. Utgangspunktet i alle historiene er at: Det begynte godt. Sauen var i flokken der han hørte hjemme. Mynten var der den skulle være og sønnen hadde alt han trengte hjemme hos Far sin.

Grunnlaget i alle våre liv er at vi tilhører, var eller er endel av Guds identitet.

Historiene Jesus forteller viser oss vår Fars tanke om oss. Han elsker oss alle.

Det er vi som må velge å tro Ham eller ikke.

Les: 2 Kor. 5.17  –   Ords. 18.21. –  Ords. 12.18. –  Ords. 15.4. –  Johs. 8.12  –  Johs. 6.35. –  Johs. 10. 14-15. –  Johs .14.6  –  Matt. 3.16-17  –  2. Kor. 3. 16-18

Forslag bønneemner: Konfirmantene – Veien til Betlehem – Alphakurset.