Connect gruppe opplegg til talen søndag 20. okt. 2019

(del 2 av serien ID)

Hovedtekst: Salme 100:2-3

Å tjene er ikke bare å yte. Identiteten i å tjene ligger i det å se på seg selv som en tjener langt utover det å gjøre noe. Teksten kan forstås på minst to måter: det å bruke gleden som en tjeneste i seg selv og det å være en glad tjener – i motsetning til det å forstå og oppleve tjenesten som noe tungt og alvorlig. Glede gir styrke til å tjene på en god måte – sier kong Salomo.

Glede er også et valg vi må gjøre. Det berører oss langt utover det med følelser. Det er mer en livsinnstilling. I andre delen av menighetens visjon står det: «og tjene andre med glede».

Å tjene er praksisen av å elske hverandre – som bibelen oppfordrer til mange ganger. Vi er også skapt til gode gjerninger – sier Paulus. Gud har ferdigstilt disse andleningene til å tjene Han. Derfor blir det også lett å tjene når vår tjeneste-identitet er på plass. Det er noe naturlig for en kristen å tjene – en del av vår sanne kristne identitet. Bruk anledningene Gud legger i vår vei. Gleden over å tjene vil følge på en gledens tjeneste.

Lesetekster:

Ordspråkene 17:22

Efeserbrevet 2:10

Salme 100

Spørsmål til samtale:

  • Hvilke grunner til glede finner vi i livet vårt?
  • Hvordan reagerer vi når andre møter oss med et smil/med glede?
  • Hvordan kan vi velge glede som et fast spor i livet – selv når livet ellers måtte ha sine mange utfordringer?
  • Å være skapt til gode gjerninger – hva tenker vi om det?
  • Identitet er viktig for alle mennesker – hva kjennetegner din og min kristne identitet utover det at vi tror på Jesus som vår frelser?

Eilif Tveit – 23.10.2019