«Om å dele historien videre».

Hovedtanken i denne talen: I slutten av evangeliene og begynnelsen av Apostlenes gjerninger, kan vi lese at Jesus gir videre oppdraget han kom for å fullføre her på jorden. Ved Jesu død og oppstandelse starter en ny tid. Ifra å virke gjennom enkelte mennesker ved D.H.Å. i GT, – kan nå alle mennesker ta imot frelsen, bli fylt av D.H.Å. og leve ut oppdraget, vel vitende om at Gud virker i gjennom dem.

Den første menighet levde ut dette. De inviterte, vitnet, tjente, levde generøse liv og delte erfaringene sammen. Flere av dem med livet som innsats. I generasjon etter generasjon har dette vitnesbyrdet blitt fortalt videre, fått leve og utfordre kommende generasjoner. Noe som igjen gjør at vi alle er et resultat av at noen valgte å dele og gi videre vitnesbyrdet om Jesus, til oss.

Det kan ha vært: Foreldre, Læreren, Barnekirke lederen, venner eller en kollega, m.m.

Men noen valgte å se verdien, ta Jesus på ordet og gi det videre til dem de hadde rundt seg.

Jesus sier selv i Lukas 10. 2: Høsten er stor, men arbeiderene få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden Hans.

I evangeliene ser en tydelig at Jesus møtte alle mennesker med «to filter».

Det ene filteret som sier: «Gud elsker deg.»  – Og det andre filteret: «Jeg skal dø for deg.»

Oppdraget Jesus ga videre til oss, kan summeres ned i 9 ord som også er vår visjon, som er å:

«Nå mennesker for Jesus og tjene andre med glede»

Les sammen: Matt. 28. 18-20 – Misjonsbefalingen.

En tanke å ha med seg er at Jesus visste at dette kom til å koste. Det er også derfor Han gir oppdraget som en befaling. Slik at vi ikke skal glemme det, legge det bort, eller miste hvor viktig dette er.

Å velge å be for noen, for så å invitere til gudstjeneste, eller dele vitnesbyrdet med dem, er noe som automatisk fører med seg hjertebank, nervøsitet og kanskje frykt. Derfor er det smart og bra for oss å prate sammen i «connectgruppen» og dele ærlige erfaringer om dette.

Spørsmålene i dag er utfordrende spørsmål som vi alle trenger Guds nåde og hjelp til. Vi kan alle til tider kjenne at vi kommer til kort her. Det vi aldri må glemme er at Jesus ser noe i den enkelte av oss, som gjorde at Han valgte å gi videre oppdraget og ansvaret til oss som menighet.

(Menighet som her betyr den enkelte av oss).           Vi må heller aldri glemme at:

Jesus lovet å være med oss ALLE dager inntil verdens ende. Det er ved D.H.Å i oss og ikke vi alene.

Spørsmålene vi stiller i dag er disse:

1. Hva tenker du om at Jesus sier at: Høsten er stor, men arbeiderne få?

2.  Hva tenker du om at vi har et oppdrag om å Nå mennesker for Jesus & disippelgjøre dem?

3. Hva er evt. din egen rolle i oppdraget?

4. Hvilket «filter» er det vi ser og møter menneskene rundt oss med?

Bibelvers i talen:    Matt. 5. 13-16. –  Johs. 4. 29 – Johs. 1. 41 – Ef. 3. 10-12.       #Husk VTB i bønn#