«Identitet- tilhørighet- trygghet- livsglede»

Hovedtanken i denne talen:

I denne siste talen i serien, oppsummerer vi hvor viktig det er å kjenne og forstå «linjene» i eget liv. Identitetskrisen mange opplever, skyldes ofte et ubevisst forhold til spørsmålene; hvem er jeg, hvor står jeg? Identitet gir oss tilhørighet. Tilhørighet bidrar til trygghet. Og ut av denne kjedevirkningen kommer livsgleden.

For å illustrere dette delte vi litt av elementene som fokuseres i tv-serien «Sporløs», som denne høsten er blitt vist på TV2. En plassering av hvor vi har våre «livsrøtter» , gir oss en plassering i livet, og påvirker livet i dag og videre.

Les sammen Johannes 1. 1-5; 9-11 og 1.12

Johannes presenterer oss for de store linjene tilbake til begynnelsen, når han vil hjelpe oss i å plassere oss i det store bildet.

Alt starter hos Gud. Vår eksistens av avhengig av Gud både legemlig og åndelig. Den som tar imot denne kjærligheten, får del i det evige liv.

Nøkkelordet er: Johannes 1.12. Gud gir oss rettigheter som fullverdige medlemmer i Guds famille. Han tilbyr oss trygg identitet, tilhørighet og livs «feste»! Evangeliet er verdens beste nyheter til alle som kjenner seg «sporløse». Gud steg ned for å bli din bror, og møter oss alle der vi er; full av nåde og sannhet!

En sterk historie fra en som opplevde å bli han møtt med kjærlighet og bekreftelse, midt i en livskrise. På samme måte som hans far bøyde seg ned og visket: «jeg elsker deg gutten min», bøyer Gud seg inn til hvert enkelt menneske, og bekrefter deg og din verdi!

Les bibelversene som sier noe om livsgleden vi opplever ved å kjenne at identiteten vår har en tilhørighet:

Salme 5.12, Fil 3.1, Fil 4.4 og 1.Johannes 4.14

Sentrale spørsmål å diskutere :

  • Hvor er du?
  • Hvem er du?
  • Hvor står du?

Forslag bønneemner: Konfirmantene – Veien til Betlehem – de som har kommet til tro denne høsten.