Tema for tale 2: HØYDEOPPLEVELSER

Tekst: Matteus 17:1-9 

Parallell-tekster er: Markus 9:2-9 + Lukas 9:28-36

Selv om det meste av livet leves i lavlandet så gjør høydeopplevelser gjerne noe med oss ut over det vi forstår i øyeblikket. Høydeopphold hos skiløpere kan gi god effekt, men må tilpasses individuelt. Et åndelig høydeopphold – der vi ser og opplever Jesus på en ny måte – kan ha store effekter på livet, men kan også spore oss av hvis vi bruker det på en feil måte.

Å lære Gud å kjenne tar tid. Og nettopp tidsbruk er et viktig tema i bibelen – der det å lære å kjenne Jesus har også med tid å gjøre. En sterk opplevelse kan sette oss på et helt nytt spor og gjøre at vi tar radikale nye valg, men kjennskap trenger tid for å utvikles til det dype, sunne og sanne.

Fjell-opplevelsen for Peter, Jakob og Johannes satte sine spor. Til slutt var det bare Jesus de så!

Jesus bad dem å ikke fortelle om synet og opplevelsen på fjellet før etter oppstandelsen.

Vi ser at både Peter og Johannes skriver om det at Jesus er den eneste vi til frelse. Dette var nok noe som kom som et resultat av opplevelsen på fjellet. 

Helt til slutt skriver Peter i sitt andre brev direkte om opplevelsen på fjellet der de så Jesu herlighet.

Lesetekster: Johannes 14:6, Apostlenes Gjerninger 4:12, 2.Peters brev 1:16-19

Spørsmål:

  • Hva kan gudsopplevelser med sterke inntrykk gjøre med oss?
  • Hvordan kan vi dele slike ting med andre?
  • Hva er forskjellen på sterke enkeltopplevelser og lengre tids fellesskap?
  • Hva forteller «fjellhistorien» fra Matteus 17 oss om resultat og fokus og «ettervarme»?