I tale tre, ser vi på to ting som påvirker og avgjør vår livspuls:  

 • det å se Jesus
 • det å kjenne seg sett av Jesus

Mange sliter med å fokusere. Det er ofte ting i eget liv og omstendighetene vi står i, som påvirker oss.

Sakkeus slet med å se Jesus. (Les Lukas 19. 3-10)

Det fysiske utfordret han. Men i vi så på andre omstendigheter vi tror utfordret ham sterkere. Han kjente seg «oversett», så at andre vendte ryggen til … Hans eget liv, og andres holdning påvirket dette sterkt.

Jesus møtte ham, åpent og varmt, der han var i livet.

Hva kan vi lære?

 • Stige ut av de låste situasjonene. Sakkeus forlot de andre, «der han stod låst», og satte seg så han så Jesus. 
 • Innstill livet og lengslene dine mot Jesus. Sett deg så du ser Jesu, !
 • «Se oss over skulderen», og vokte oss så vi ikke stenger for andre, eller «overser noen»

Livsbalanse i forhold til dette, påvirker vår egen livspuls. Drøft utfordringen ved at vi også er med og påvirker andres muligheter for å se Jesus.

Peters liv viser oss nødvendigheten av å kjenne seg sett av Jesus.  (Lukas 22.54-62)

Peters liv og bekjennelse, pendlet med store svingninger.  

På den ene siden var han: 

 • Helhjerta, ville følge, koste hva det ville..
 • Var villig til å gå i fengsel, ja gi livet sitt for Jesus..

Så kom situasjonen, der han «fulgte langt baketter».

Og han gikk gjennom tre FORNEKTELSER, der han tok klar avstand fra Jesus!!

 • Han knekker sammen i hulkegråt.

Jesus møte ham, i et sterkt møte ved Tiberias sjøen. Tre ganger blir han spurt,  om sin kjærlighet til Jesus. I omsorgen han her møter, åpner han seg, «du kjenner til alt, Jesus….Jeg har deg kjær». 

Han får tilgivelse, oppreisning og blir betrodd nye oppgaver i tjenesten.

Vi drøftet litt i talen hvorfor vi tror Gud valgte å bruke Peter som forkynner på 1.pinsedag?

Kanskje nettopp fordi Gud ville vise hva nåde er: «Der synden er stor, er nåden enda større». 

En sterk påminnelse av hvorfor vekkelsen slo så sterkt inn i Jerusalem, tre tusen nye, på en dag!

Vi tror mange av de som tok imot, hadde hørt om Peters fall og fornektelse.

Nå stod de og hørte Peters glede, kjente kraften og ble overbevist i måten han forklarte Jesu stor Frelse, for dem!

«Det stakk dem i hjertet, hva skal vi gjøre»?

Hva kan vi lære:

 • Hvor skal vi vende oss, når vi har sviktet og falt?
 • Kan Jesus gjenopprette?
 • Kan han bruke dine og mine svakheter, og vår glede, til å løfte fram «nåden» for våre omgivelser?
 • Jesus ser din livssituasjon, får han sette deg fri?
 • Spørsmålet Jesus stilte Peter, stiller han oss også: Har du meg kjær?