Opplegg for gruppesamtale

Av Eilif Tveit

Tema: Lyden av Jesus

Tekst: Johannes 3:16

Virkningen et møte med Jesus har på mennesker er den «lyden» vi sitter igjen med etter å ha blitt berørt på en eller annen måte. Kjærlighet er det første som møter oss i Jesu nærhet. Det står alltid i kontrast til hat, krig og uro. Han kaller oss tilbake til den første kjærlighet som vi kan ha mistet på veien. Jesus er opptatt av å gi oss det beste uten å vente noe igjen. Hans håp er likevel at vi skal svare ja på hans invitasjon, men den er helt åpen. Derfor er diakoni et tydelig uttrykk for Jesus kjærlighet – vi gir eller hjelper noen uten baktanke.

Rettferdighet er det andre som møter oss. Han løfter fram de som ellers stilles bakerst i køen. Salige er de som er blitt behandlet urettferdig – for de skal få rettferdighet fra han – én gang for alle – én dag. Derfor er det også et ansvar for alle som har makt; at de utøver den med respekt og rettferdighet overfor alle andre.

Gode nyheter følger alltid med Jesus. Da han leste fra Jesaja-bokrullen i Nasaret ved begynnelsen av sin tjeneste – da leste han om sin hensikt og sine mål for livet på jorda. Det var ikke lite – og han holdt sine ord – og fullførte sin gjerning både ved korsfestelsen og oppstandelsen.

Ettersmaken etter å ha møtt Jesus er alltid god. Det er ingen skjult agenda hos han.

Spørsmål til samtale:

  1. Hva er det som kommer opp først i vår tanke når vi hører navnet Jesus?
  2. Hvilken virkning hadde han på mennesker rundt seg:
  3. de svake og utstøtte
  4. religiøse ledere
  5. maktpersoner
  6. Hva besår egentlig de gode nyhetene om Jesus av?
  7. Hva sitter vi personlig igjen med etter å ha møtt Jesus?

Lesetekster:

Johannes Åpenbaring 2:4-5a

Matteus 5:6

Lukas 4:18-19

Romerbrevet 12:2