Connect gruppe opplegg.

Tema vi snakker sammen om i dag handler om Den Hellige Ånd og er hentet fra Herrens bønn:

«La riket ditt komme. La viljen din skje.»

Vi har nettopp feiret Pinse. Og grunnen til at vi feirer Pinse er to ting: Nr. 1. Løftet Jesus ga om at det skulle komme en Talsmann etter Ham, gikk i oppfyllelse. Nr. 2. Ved D.H.Å. ble de som kom til tro endel av Guds menighet, (Familie) her på jord.

Det hebraiske ordet for Den Hellige Ånd er:   RUACH HA KODESH, der ordet Ruach, som betyr Ånd. Men også kan bety: Vind eller Pust.

Bibelen lærer at alle som tror på Jesus har Den hellige ånd.

Eksempel på skriftsteder: 2. Kor 1,22;  Ef 1,13-14;  Rom 8,9;  Rom 10,2;  Gal 5,18

Det betyr at D.H.Å. bor i og preger alle troende kristne.

I Johs. 16. 8-15. underviser Jesus selv om D.H.Å. og sier at D.H.Å for det første er sendt av Gud for å overbevise verden og den enkelte av oss om synd, rettferdighet og dom (vers 8-11).                           Det andre Ånden gjør er å veilede alle kristne slik at de kan leve et sant og godt liv (vers 13).              Det tredje Ånden gjør er å åpenbare og herliggjøre Jesus og hans vilje (vers 14-15).

Han er personlig også kalt: Trøsteren, hjelperen, veilederen, den som overbeviser oss om synd og renser og helliger oss til gode gjerninger. Slik at vi kan fullføre oppdraget, Guds kall.

D.H.Å. leder oss og vil hjelpe oss til tre spørsmål enhver troende bør kunne svare på:

 1. Hvorfor er jeg her på jorden?
 2. Hva ønsker jeg å gjøre mens jeg er her på jorden?
 3. Hvem ønsker jeg å ære mens jeg er her på jorden?

Vi snakket videre om at:

 1. Det å forholde seg til Gud Faderen, skaperen, Alpha & Omega, er for mange greit.
 2. Det å forholde seg til Jesus Kristus, Frelseren som kom som et barn, levde her, tok alle våre synder, døde og stod opp igjen på den tredje dag, er for mange greit.

       3.    Men hvordan forholder vi oss til D.H.Å.?

I Apostlenes gjerninger 1:8 sier Jesus det slik:

«Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

Det Jesus sa var at: D.H.Å. skulle komme med kraft. – Men kraft til hva?

Jo, kraft til å leve livene våre som Hans vitner. – Hvor da?

Jo, lokalt i Lyngdal, i familien, blant kollegaer og venner. Nasjonalt og Internasjonalt.

Det betyr igjen betyr at den enkelte av oss har et misjonskall. D.H.Å. kom for å gi oss kraft til å leve som Jesu vitner i misjonskallet. Ikke av oss selv men idet vi får kraft (Er fylt av kraft) ved D.H.Å.

Bibel vers å lese:  Gal. 5,25;    Tess. 5.19;    Rom. 8, 14-15;    2. Kor. 3, 16-18

Spørsmål til samtale:

 1. Hvorfor er jeg her på jorden?
 2. Hva ønsker jeg å gjøre mens jeg er her på jorden?
 3. Hvem ønsker jeg å ære mens jeg er her på jorden?
 4. Trenger du kraft ved D.H.Å?
 5. Har du erfart D.H.Å. i ditt liv? (Hvisken, tanker, forbønn, ledelse, helbredelse, Del gjerne med resten av gruppa.
 6. Hva tenker du om misjonskallet du har fått?

Kampen står om vår identitet.

I Matteus 4. kan vi lese om Jesus som blir ført (ledet) ut i ørkenen av D.H.Å. for å bli fristet av Djevelen. Også kan vi spør: «Hvorfor gjorde D.H.Å. det?»

Det dette handler om er at Jesus måtte prøves i alle slags prøvelser som vi kan møte.

Det handler om: Jesus identitet. Og selv om djevelen ikke har noe makt, så vil han alltid prøve å rive ned, stjele, myrde og ødelegge vår identitet i Herren. Vår identitet og dermed vår relasjon og farsbilde som igjen ødelegger frimodigheten til vårt hellige kall.

Bibelen er tydelig på at Gud knuste djevelens makt og at Jesus ved sin død og oppstandelse ga enhver troende alle de løfter som står i Bibelen.

Det igjen betyr at du kan ta på deg tøflene, kle på deg slåbrokken, lene deg tilbake,

 løfte øyne og hodet, puste ut og vite at Jesus brukte akkurat det samme Guds ord, mot djevelens angrep, som du har fått som løfte og velsignelse for ditt liv.

Guds ord og løfter som sier at: Du er elsket. Du er Guds barn. Du er på vei til himmelen.

Du er godkjent. Du er helliggjort og frikjøpt. Du har din identitet i Jesus Kristus.

D.H.Å.s kraft er der for at du skal kunne si: Min identitet er slik Guds ord sier den er!

Uten Den hellige ånd kan vi verken se Jesus, tro på han eller forstå hva Han vil. Derfor sier Jesus selv at det er bra at han går bort slik at D.H.Å. kan komme til oss. For gjennom Ånden kan vi se hvem Jesus er, tro på Han og forstå hans vilje for liva våre. På denne måten er Den hellige ånd uløselig knyttet til Jesus, og derfor vil den aldri operere uavhengig av eller på tvers av Jesu vilje. Den hellige ånds jobb er nemlig å gjøre Jesus stor, tydelig og virkelig for deg og meg.

Thomas Sjødin skriver i boken: «Mens du hviler»

Det åndelige livet begynner idet man legger livet sitt som et lite frø i Guds store åker. Og det fortsetter å vokse mens man blir liggende der. Og kanskje er det i de mørkeste periodene av livene våre, etter merkbare tap, etter nederlag eller nytteløs grubling, at det åndelige livet virkelig blir dypere.