Gruppeopplegg etter tale 16/6-19

Tekst: Matt 6:13

Tematikk: Fristelse

Det er ofte de små tingene som til slutt feller oss – de små fristelsene. De store og vanskelige som alle tydelig kan se er det lettere å forholde seg til og å styre unna. Det gjelder å være bevisst i den kampen vi står i som mennesker i forhold til det onde eller den onde – bevissthet om fristelse og synd.

Vi som mennesker er svake på forskjellige områder – og vi har også noen sterke sider. På begge disse steder bør vi være oppmerksomme. Der vi kjenner oss sterkest tror vi at vi klarer alt seg – og dermed er vi utsatt for fristelse nettopp der.

Når vi erkjenner og bekjenner det vi står i og våger å leve åpent og i lyset – så har vi alle muligheter til å seire over fristelser med Guds hjelp. Djevelens strategi er av og til den «brølende løven», men oftest som en «lysende engel». Den siste er vanskeligst å ha med å gjøre. Djevelen er en mester i å forvrenge det Gud har sagt, så tvil eller bagatellisere. Vi kjenner kanskje igjen hans påvirkning og hans fotspor i samfunnet i dag.

Denne bønnen i «Vår Far» er fremfor alt en bønn om BEVISSTHET i hvordan virkeligheten ser ut rundt det med fristelser i hverdagen.

Lesetekster:   

1.Kor 10:13, Mark 14:38, Salme 127:1, Joh 15:5

Spørsmål til samtale:

  • Hvor bevisst er vi egentlig i at vi står i en kamp mellom det onde og det gode?
  • Prøvelse og fristelse likner på hverandre – hvordan tenker vi om forskjellen?
  • Finnes det noen tydelige områder i dag hvor vi kan se fristelser spesielt?
  • Jesus ble fristet mange ganger. Selv om Jesus står i en særstilling som både menneske og Gud; hva kan vi lære av hvordan Jesus taklet fristelser?

Eilif Tveit

18.06.2019