Connect gruppe opplegg.

Tema vi snakker sammen om i dag handler om tilgivelse og er hentet fra Herrens bønn:

Vi så innledningsvis litt på formuleringen i en annen oversettelse som sier: «Forlat oss vår skyld, som også vi forlater våre skyldnere.»

Forlate sier noe om å legge noe bort/ av og så gå videre.  Vende seg bevisst fra det, aktivt

Jesus hjelper oss i Fadervår til å se:

  • Når vi vender oss til Gud med vårt liv  , er han trofast og møter oss der vi er. Les 1.Joh 1.9
  • Den samme tilgivelse skal vi bære videre til våre omgivelser. Jesus oppfordrer ikke bare til det, han sier det er en forutsetning for å selv stå under Guds nåde.

               Les Matteus 6.14-15.

Dette kan gi oss krevende prosesser, men Jesus går med oss!!

  • Hvor mange ganger skal vi tilgi …? Les Matteus 18.21-35

Poenger til er: Før ikke regnskap. Du er mye tilgitt. Bildet illustrerer syndebyrden ingen av oss kan gjøre opp. Jesus har fritatt oss fra det ansvaret. Nå er du fri til å leve i frihet og tilgivelse.

«..for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt» Rom 5.5

Alle muligheter ligger i Guds kjærlighet, i oss!

Corie Ten Boom sier av egen erfaring:

«tilgivelse er ikke følelse. Tilgivelse er en viljes handling. Og viljen kan handle uavhengig av temperaturen i hjertet…»

Dette erfarte hun da Gud hjalp henne til å tilgi sin egen fangevokter fra krigen.

Men, det var en svært krevende prosess, Der Gud brøyt gjennom med sin kjærlighet.

En annen plass sier hun noe om krevende situasjon, der nære venner, gjorde noe galt overfor henne. Situasjonen ødela 10 år, da bitterheten ikke slapp taket. Hun fikk til slutt hjelpen via en god venn. Hun hadde samlet på bevisene mot sine venner, og Gud fikk ikke «satt henne fri»

Da hun innså dette, brant hun alle bevisene og friheten fylte henne:

Forlatelse, er som å brenne bevis. Tilgivelse setter oss fri fra anklagen mot andre. Løser følelser og bånd som binder! Vi må la andres synder synke i Guds tilgivelse, slik han er villig til å utslette, og senke våre synder i «glemselens hav».

Et forskningsprosjekt har pågått i 75 år borte i USA.

Spørsmålet som skal besvares:

Hva er det som gjør oss lykkelige?

Konklusjon:

«Lykke handler ikke om rikdom, berømmelse eller om å jobbe hardere og hardere. Den klareste meldingen vi tar med oss fra den 75 år lange studien er følgende: Gode relasjoner er det som gjør oss lykkeligere og friskere. Ferdig snakka»

 Robert Waldinger , Harvard-forsker

Kong David jubler i Salme 23:

«Bare godhet og miskunnhet skal etter jage meg alle mitt livs dager»

Miskunnhet betyr at Gud ikke lenger har kjennskap til fallende og nederlagene som David hadde i sitt liv.

David ser at bekjent synd, er oppe og avgjort og tilbakelagt!!!!!

Spørsmål til drøftelse:

  • Kjenner du gleden ved at din fortid, dine fall er utsletta av Guds hukommelse?
  • Hvordan kan vi bære denne gleden inn i våre omgivelser?

 « Den som er mye tilgitt, elsker mye»

«Tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere.»

 «Hold fast på det Gode» 1Tess 5.19