Connect gruppe opplegg Del 2.

  «Rom for Guds plan i mitt liv i dag»

   «Glem ikke å være gjestfrie, for på den   

     Måten har noen hatt engler som gjester,

     uten å vite det.»  Hebreerne 13.2

     Les: Matteus.  1.18 – 2.23

Adventshøytiden vi nå er inne i, er for mange en tid med glede der en speider framover mot Jul og et nyttår. Men for mange, så er også denne tiden en tid som fyller dem med savn, sorg eller det som ikke er så perfekt som en skulle ønske det var. Det kan være noe som skjedde i oppveksten, noe i en relasjon som er brutt, usikkerhet rundt økonomi eller savn etter den/dem som vi så gjerne skulle hatt her men som ikke er blant oss lenger.  

Det kan kjennes som «hull» i livet. Som om vi bærer med oss et rom som er hult, et sted inni oss som vi ikke vet hvordan vi kan fylle eller endre.

Det historien om Josef og Maria viser oss, er at Gud lar oss og tillater oss, å være i sorg,

i savn, i smerte og i vanskelige faser i livet. Gud tar det ikke alltid bort men ønsker å være der sammen med oss. Han trøster og bærer med dem som ønsker Hans nærvær i livet.

Det historien om Josef og Maria videre viser oss er at Gud i alle ting og til alle tider har en plan for hvordan en kommer seg ut og videre fra der en er. Han gir dem løfter, løfter som vi som mennesker har fått av Gud til å hvile i.

En skulle kanskje tenke og tro at siden Jesus er Guds barn, så skulle Han slippe og gå igjennom det smertefulle, urettferdige og det uforklarlige. Men Han gjorde ikke det.

Maria kjente på skammen. Josef kjente på fortvilelsen. Det «perfekte» livet de så får seg «krasjet». I Herberget var det ikke rom. Det var ingen som ønsket å hjelpe dem. Ingen som ga bort sin seng, sitt rom, sin plass for dem. Jesus ble født i en stall. Etter det ble de drevet på flykt. De flyktet for livet og bodde i flere år som flyktninger, i et fremmed land, sannsynligvis uten jobb, tiggende, med minimum av det de trengte, i frykt og lengsel etter familie, foreldre, besteforeldre og venner.

Kort oppsummert: Josef og Maris var to unge mennesker, livredde, helt alene, uten familie eller støtte, på flykt, på vent, uten fast økonomi, i et land i lang tid der de ikke kjente noen.

Og allikevel:

Så lærte de seg å Stole på Gud!    Så hvilte de i at Gud hadde en plan med deres liv.

Løftene de fikk var:

1. Du trenger ikke være redd – 2. Jesus tar seg av vår synd – 3. Du er ikke alene.

Spørsmålet vi snakker om i dag er:

Hva tenker du om at Gud har en plan midt i det du står i?

Klarer vi å stole på og hvile i at Gud har en plan?

Hviler vi i de 3 løftene Gud ga Josef og Maria og til oss?

Tomas Sjødin skriver: «Det gode livet er ikke noe man velger, det er noe man oppdager»

Bibelvers å lese: Johs 12.24 –  Johs 16.33. –  Johs. 3.17  –  Rom. 5.8. –  Matt. 11.28  – Jes.9.6