Connect gruppe opplegg Del 3.

       «Rom for Guds lys og løfter»

                 Les: Johannes 12. 44-50

Advent er en tid, der det for mange forberedes til Jul. Samtidig er mange mennesker er som møter Julens ventetid fylt med usikkerhet, savn og flere spørsmål en gjerne skulle hatt svar på.

I denne gruppe samtalen ønsker vi å sette fokus på hva vår Adventstid i 2019 handler om.  

Selve ordet Advent kommer fra ordet: Adventus.

«Adventus Redemptoris» – Frelserens ankomst. Eller «Adventus Domini» – Herrens ankomst.

For 4000 år siden og i en alder av 75 år stod Abraham ute i ørkenen og søkte Guds nærvær, Gud lys i livet, idet han får et grensesprengende løfte, som krevde kjennskap til Guds stemme og tro til Gud, for å handle på. Han tok med seg kona Sara, nevøen Lot med familie og flyttet fra landet «Harran», til landet der Gud hadde lovet å fullføre løftet Han ga til Abraham. Men det skulle gå 25 år før Gud hvisket til Abraham igjen og løftet ble gjennomført.

Advent er en ventetid der en forbereder seg til og for den en venter på.

Om en følger godt med når en leser i Bibelen, så vil en kunne se at det er endel venting.

Israelsfolket 400 år – Moses 40 år – Josef 22 år – Paulus 17 år – Og Simeon ventet et helt liv på at profetiene som Jesaja profeterte ca. 730 år før skulle gå i oppfyllelse.

Men hvorfor er det slik?  Hvorfor all denne ventingen?

Det historien viser oss er at: Gud alltid holdt sitt løfte. Selv om Abraham og de andre ikke hadde peiling på hvordan dette skulle kunne skje, så holdt Gud det Han lovet.

Spørsmålet vi stiller i dag er: Har vi noen vi venter på i dag?

  • C.S. Lewis skriver noe om dette når han skriver:

Det synes for meg umulig å beholde vår tro på guddommelighet og Kristus og sannheten om den kristne åpenbaring mens vi forlater, eller til og med vedvarende neglisjerer den lovede og hindrede tilbakekomst av Jesus Kristus i noen gjenkjennelig form.

Advent er en tid der vi minnes historien om Jesu første komme. Men Jesus ga også oss som lever i dag et løfte om at Han skulle komme igjen. Da for å hente hjem dem som tror på Ham.

Per arne Dahl skriver om ventetiden og det å være tilstede der vi er:

Den som oppgir forsakelse, går glipp av trofasthet.

Den som oppgir tålmodighet, går glipp av nærhet.

Den som oppgir gjestfrihet, går glipp av felleskap,

og den som oppgir kallet, går glipp av felleskapet med den som kaller.

Spørsmål:

1: Forventer vi at Gud skal hviske/si noe til oss i dag?

2: Har du opplevd Gud hviske/si noe til deg personlig som du ønsker å dele? (Gjennom ordet/ andre mennesker/ direkte fra Ham?).

3. Hva tenker vi om Jesus gjenkomst? (Et løfte Han ga til oss?)

4. Hvordan forbereder vi oss for Hans gjenkomst?

Tekster som ble brukt i talen:

1. Mos. 12. 1-3. –   Jes. 7.14. –  Luk. 2. 29-32. –  Johs. 1.9. –  Johs. 8.12  –  Jes. 1.18 –  Åpb. 21. 1-4