Husgruppe spørsmål – Del 5.

I denne talen var overskriften: «Mitt beger flyter over» med utgangspunkt i Salme 23.

Hovedtanken i talen:

David hadde valgt en livsrytme i balanse. Timeout var en del av livet.

Valgene var tydelige:

Herren er min hyrde. David lot seg bli ledet til hvile, fikk ny kraft.

Han gav Gud mulighetene i hverdagen. Erfarte at livet «strømmet over». Herrens godhet omslutta han daglig.

 Spørsmål til ettertanke:

  1. Er det hyrden i Salme 23 som leder ditt liv?
  2. Er hans ledelse avgjørende for dine prioriteringer?
  3. Er livsrytmen din i balanse?

I talen deles livserfaringer, der motgang i utgangspunktet virket skremmende. Guds nærhet, og ledelse gjennom «motbakkene», åpner for livsdybder og velsignelser, lenger fremme i livet. Han velger av og til en omdisponering av vår livsrytme / tjeneste, for å ivareta helheten, enda bedre.  Hvile og tid til refleksjon, er avgjørende viktig i denne erfaringen.

Bibel vers å lese:  Mark 6.31. 2.Timoteus 1.7

 Nøkkel poeng:

  • Jesus viser at den som bare «kommer og går», mister et liv i «overflod»
  • Den som blir med avsides, inn i hvilen, erfarer overfloden.
  • Tid til ettertanke og refleksjon er ofte utgangspunktet for at Ånden får «virke i oss».
  • Hvile henger sammen med ansvar, og måten du viser ansvar.

 

«Hvile er ikke det siste sukket av utmattelse, men åpning for nye begynnelser. I kjærligheten, på jobben, i kreative prosesser, i dannelsen av det mennesket jeg ønsker å bli, eller ikke en gang vet jeg ønsker å bli. «

Tomas Sjødin «Mens du hviler»