Connect spørsmål – Del 1

I denne talen var overskriften: «Velkommen til bords».

Hovedtanken i talen:

Jesus ønsker hver enkelt velkommen til sitt bord.. Han vil ha fellesskap med hver enkelt.  Jesus er tollere og synderes venn. Hans bord er nådens bord

Jesus  inviterer sine etterfølgere til fellesskap med hverandre. Når det er fest handler det om flere folk.

Jesus kaller oss til å være med å bringe innbydelsen : Velkommen til bords videre til andre.

Hindringer møter vi i  livet, noe som kan gjøre at vi ikke får del i festen og gleden.

Fellesskapet rundt Jesu bord skal aldri ta slutt. Det blir fest i himmelen.

 Tre spørsmål vi stilte:

  1. Hva synes du om å stave kristen tro som Vennskap?
  2. Hva synes du om setningen: Det jeg liker best med dette måltidet er de jeg deler det med.
  3. I hvilken grad forsøker jeg å få utenforstående til bords?
  4. Hvilke hindringer er de mest aktuelle for deg, som vanskeliggjør fellesskapet med Jesus?

Bibel vers å lese:   Lukas 14,15-24 Åpenbaringen 3,20  og 19,6-9 Jesaja 25,6-9

 Nøkkel spørsmål:  Hvilke tanker sitter du igjen med etter denne talen?

  • Hva betyr vennskapet med Jesus for deg?
  • Hvordan kan jeg bidra til at fellesskapet rundt Jesu bord  blir varmt og inkluderende?
  • Hvordan vektlegger du fellesskaps perspektivet? Hva betyr det for livet ditt her og nå?
  • Og for det kommende livet. Det skal bli fest i himmelen.