Connect spørsmål – Del 2

I denne talen var overskriften: «Velkommen – Helt ufortjent».

Hovedtanken i talen:

Vi tenker sammenheng mellom det vi presterer og det vi da fortjener. Vi måler og sammenligner.

Det at vi får noe som vi ikke fortjener, eller andre får noe de ikke fortjener skurrer for oss.

Gud har en annen standard for det Han vil gi. Han vil gi alle det samme. Han ber oss også om å gi andre ufortjent, elske de vi ikke liker, tilgi og vise nåde. Ikke for at de nødvendigvis skal gjen-yte men Gud vil selv gi oss det vi trenger. Gud gav Jesus for oss, ufortjent.

Les Matt 20 1-16

I Lukas 15 kan vi lese om en far og 2 sønner. Faren møter både den som selv mener han ikke fortjener noe, og den andre som mener broren ikke fortjener noe, med den samme kjærligheten.

Les Rom 3.22-24

 Nøkkel spørsmål:   

  • Hvilke tanker sitter du igjen med etter denne talen?
  • Hvorfor utfordrer det oss at alle stiller likt?
  • Hvordan kan vi i praksis gi ufortjent til de rundt oss?
  • Bibelen er tydelig på at alt fra Gud er ufortjent, hva gjør det så vanskelig å tro/forstå?