I dag gleder vi oss sammen med familien Bye Stensland for den store dagen deres lørdag 8. mai.Jonas Stensland ble døpt under en flott samling på Reme bedehus. På grunn av de gjeldene restriksjoner var det kun Foreldre, søsken, faddere og en fotograf som kunne være tilstede. Henning Persson stod for dåpen, som ble en nær og personlig opplevelse, som vi som familie er takknemlig for at vi fikk ha sammen. Det hele ble filmet slik at besteforeldre og oldeforeldre kan få det med seg i ettertid.Etter dåpshandlingen ble det grilling og flott dåpskake, også ser vi fram til det igjen er mulig å samles med storfamilien.La oss som menighet takke for og huske i våre bønner: Lille Jonas, storebror Noah, storesøster Synne, mamma Anette og pappa Jonny i våre bønner.