Connectgruppe opplegg – «DEN ENE» del 4 – Jim L. Foss

Tekst: Lukas 5. 27-31

Vi alle har ved en eller flere anledninger måttet ta et valg om hva vi ønsket å prioritere. Vi har alle måttet si Nei til noe fordi vi valgte å si Ja til noe annet.

Det kan være den turen en ønsket og måtte spare til. Det kan være aktivitetene du var leder for. Jobben som krevde mye i en periode, eller noe som skjedde i livet som gjorde at en måtte prioritere helt annerledes. Om det handlet om: tid, penger, relasjoner, jobb eller hobbyer, så valgte vi å ofre, gi, være tilstede, betalte en pris (tid, penger, energi) for å få til det vi ønsket å få til, det vi sa Ja til.

I dagens tekst så kan vi lese om: Jesus idet han møter Levi. Levi som er det Arameiske navnet for Mattitja som betyr «Guds gave.» Vi bruker i dag navnet Matteus. Matteus var en toller med Kapernaum som hovedsete for sin virksomhet. Sannsynligheten er stor for at Matteus samlet inn toll fra Simon (Peter), Andreas, Jakob og Johannes og flere av disiplene.

Når Jesus nå velger ut Matteus til å bli den siste av de 12 disiplene, så er faren stor for at det innad i gruppa og blant de 11 andre, må ha vært endel murring og oppgitthet. Det står om Matteus at: «Han forlot alt og fulgte Jesus.» Hva ofrer vi?

I 2. Samuelsbok 24.24. Kan vi lese om David som ikke ønsker å bruke en annet sitt offer. Han kan ikke ofre et offer til Gud som ikke har kostet ham noe selv. Det kan ikke vi heller gjøre. Bruke  overskudds offer, det som ikke koster noe særlig, litt av det som er igjen til slutt. Mattes skriver: «Søk først Guds Rike og Hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg.»

William Temple som var Erkebiskop av Cantebury skriver: «Den største tjenesten et menneske kan gjøre er å invitere et annet menneske, slik at det kan få muligheten til å møte Jesus.»

Lesetekster:

2. Samuelsbok 24.24 – 1.Johannesbrev 4.19 – Matt. 22.37-39 – Matt. 9.35-38 – 2 Mosebok 15.26

Spørsmål til samtale:

  • Hva tenker du etter at du har lest om Matteus og hørt talen?
  • Hva tenker du om måten Jesus velger å være sammen med tollere og syndere?
  • Hva betyr det for oss at Jesus sier at: Høsten er moden men arbeiderne få?
  • Tygg litt på denne: David ville ikke ofre et «Overskudds offer» Hva tenker vi om det i dag?
  • Hvem er «DEN ENE» som trenger Jesus for deg?