I dag snakker vi om Guds nåde og hva Nåden betyr for oss alle.