Nå har han bestemt seg! Tore Halvorsen (20)  vil la seg døpe på søndag. Dette har han tenkt på lenge – så nå skal det bli godt å få det gjort!

Tore har gått i menigheten siden begynnelsen av barneskolen. De som gikk i misjonskirka da, husker gutten med de mørke brillene og den lyse klare stemmen.  Han sang solo allerede den gangen.  I dag er han aktivt med i Åpent hus. Der synger han i lovsangs gruppe.

Foreldrene til Tore døpte han som barn.

  • Men det var deres avgjørelse. Jeg vil gjerne la meg døpe fordi jeg selv har bestemt det. Slik kan jeg bekjenne både for meg selv og andre at jeg vil følge Jesus.

Foreldrene er glad for at han vil velge å døpe seg – at han vil leve for Jesus. Selv om han er vokst opp i et kristent hjem og alltid har trodd på Gud, så har han hatt noen faser han måtte gjennom.

  • Det var en periode jeg spurte meg selv om det var mening i det jeg trodde på. Fantes det bevis? Da gjorde jeg litt research . Jeg studerte på argumenter for og imot. Men jeg landet på at Jesus kunne jeg holde fast på. Dette ga mening.

Tore har slitt med dårlig syn hele sitt liv. Det har kanskje gjort han mer tålmodig – i hvert fall på det punktet.

  • Jeg synes jeg klarer meg bra, tross alt. Det er kanskje en gave fra Jesus. Jeg velger å se positivt på livet. Jeg gleder meg over at jeg ser noe i det hele tatt. Jeg er takknemlig for det.  Det er bedre det enn å klage på det synet jeg mangler.

Tore synes dåpen er et viktig valg. 

  • Det er jo dette jeg tror på, sier Tore med overbevisning i stemmen!

                                                                                                                                     Av Ebbe Sørensen