Bibeltekst: JORDENS SALT OG VERDENS LYS 
Let me tell you why you are here. You’re here to be salt-seasoning that brings out the God-flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? Here’s another way to put it: You’re here to be light, bringing out the God-colors in the world. God is not a secret to be kept. We’re going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light-bearers, you don’t think I’m going to hide you under a bucket, do you? I’m putting you on a light stand. Now that I’ve put you there on a hilltop, on a light stand—shine!

Matteus 5,13-16 (The Message)

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. 14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. 16 Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen! 

Matteus 5,13-16 (NB2011)

Innledning:

«Det er ikke verden som sekulariserer kirken, det er kirken som sekulariserer verden. Ved å trekke evangeliet tilbake til den private sfæren lar kirken stadig flere områder av livet ligge åpne for sekularisering. Verden kan bare sekularisere en kirke som allerede har sekularisert verden.»

– Magnus Malm (Som om Gud ikke finnes)

«Vi oppfatter vanligvis sekularisering som en betegnelse på at folk slutter å tro på Gud og gå i
kirken. Men her ser vi en annen side av sekulariseringen, en som er minst like betegnende:
Folk tror på Gud og går i kirken, men det får ingen konsekvenser for livet deres i samfunnet»

– Magnus Malm (Som om Gud ikke finnes)

Avkristninga i Norge handler ikke om at folk slutter å tro på Gud, men at de som faktisk gjør det lever som om Han ikke fins. Når skal lyset slutte å skylde på mørket for at det er så mørkt i verden?

– Markus Kvavik

Hovedpunkter i talen:

Å VÆRE LYS … HANDLER OM Å VÆRE ANNERLEDES

I et samfunn som omringes av mørke, innebærer det å være lys å skille seg ut fra mengden

Å VÆRE LYS … HANDLER OM Å VÆRE, IKKE GJØRE

Å være lys handler om å bli minnet om hvem vi er i Jesus – vår identitet i Ham
Å VÆRE LYS … HANDLER OM Å PEKE PÅ JESUS, IKKE SEG SELV

Vi skal ikke ytre våre politiske meninger, men lede folk til Jesus, som er verdens lys

Spørsmål:

  1. Hva tenker du om dette sitatet: «Når skal lyset slutte å skylde på mørket for at det er så mørkt i verden?»
  2. Hvordan kan det se ut å være annerledes i Lyngdal i 2016?
  3. Å være lys handler om å være, det ligger i vår identitet som Jesus-etterfølgere.
    Hva er vi bærere av som kristne? Og hvilke konsekvenser får det for din hverdag?
  4. Hvordan kan vi være med å lede mennesker til Jesus, ved at vi er lys?
  5. Gud gjør noe i verden, og vi inviteres med på inn i dette. Hva gjør det med vårt syn på det å være lys?

 Bønn:

Be for hverandre, be om at vi skal klare å skinne i hverdagen.  
Hvor sliter du med å skinne? Hvilke «samtaleemner» er typiske emner der du «slukker lyset»?

Be om styrke til å stå opp for Gud, og Hans ord i disse emnene.