Her kommer noen momenter for husgrupper etter talen RØTTER – Såkornet (2/10-16).

Bibel-tekster:

Matt 13:3-9

Kol 2:7

Jesus forteller en liknelse om hvordan Guds ord sås, spirer og vokser i oss mennesker og forutsetningene for vekst i våre liv. Det er viktig at vi tar hensyn til «jordsmonnet i eget liv for at Gud kan gjøre det vi er skapt til med oss og i oss.

  • Hvordan tenker vi rundt det at Guds ord – såkornet – sås på steder der det ikke vil kunne være fruktbart? Er det bortkastet da?
  • Hvordan tenker vi rundt de tre forskjellige nivåene på jordsmonn; Ingen jord, lite jord, dårlig jord – hvordan kan dette se ut i våre liv?
  • Hva trengs for å bedre vekstvilkårene for Guds Ord i våre liv?