Her kommer noen momenter for husgrupper etter talen RØTTER 2– Den gode jord (9/10-16).

Bibel-tekster:

Matt 13:3-9

Jes 55:10-11

Jesus forteller en liknelse om hvordan Guds ord sås, spirer og vokser i oss mennesker og forutsetningene for vekst i våre liv. Det er viktig at vi tar hensyn til «jordsmonnet i eget liv for at Gud kan gjøre det vi er skapt til med oss og i oss. Den gode jord er avgjørende for god spiring og vekst.

  • Hvordan kan vi anvende det i eget liv når det står at den gode ord er å: høre, forstå, ta imot og ta vare på (utdrag av Matteus, Markus og Lukas sine tekster om liknelsen)
  • Hvetekornets lov er at det må dø for å skape nytt liv. Er det noe som må dø i oss for at noe annet skal få nytt liv?
  • Vi er ikke grenseløse, heller ikke vår «gode jord» er det. Hvordan passer vi på at den forblir god og ikke blir ødelagt av andre ting eller at «våre livs røtter» søker seg til andre kilder?