Forbered nattverden med noen biter med brød.

Finn fram rød saft eller druejuice.

Alle som tror på Jesus, kan delta i nattverden.

  1. Les bibelteksten fra 1.Korinterbrev kapittel 11, vers 23-26
  2. Be en kort takkebønn for brødet og «vinen» – og for Jesu død for oss
  3. Brødet deles ut samtidig med at den som gir det sier:
  4. Jesu Kristi kropp – gitt for deg
  5. «Vinen» deles ut samtidig med at den som gir det sier:
  6. Jesu Kristi blod – utøst for deg
  7. Be en kort takkebønn og avslutt med at alle deltar i velsignelsen:
  8. Velsign oss Gud Fader,
  9. Velsign oss Guds Sønn,
  10. Velsign oss Gud du Hellige Ånd. Amen.

Misjonskirken Lyngdal

Påsken 2020