Her er et forslag til en familiesamling.


Bibeltekst:
Les Apg 3, 1-10


Spørsmål til samtale:

• Hva var det denne mannen ba om?
• Og hva fikk han?
• Våger du å be «La viljen din skje på jorden slik som i himmelen»?

Be bibelord over hverandre:
Kjære Gud. Takk at alt er mulig for deg! Hjelp …………… å stole på deg. Amen.


Aktivitet:
Hvem klarer å være den første til å finne en gjenstand med samme bokstav som forbokstaven i navnet
sitt?


Disse spørsmålene og aktivitetene er hentet fra «Input» som er en samtaleboks for hele familien,
som skal gjøre det enkelt og morsomt å dele tro på hjemmebane. Awana og FriBU har samarbeidet om å
utvikle denne samtaleboksen. Den kan du bestille på awana.no eller
fribu.no.