Avtalegiro

AvtaleGiro en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på.

 

Enkelt.  Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.

OBS  AvtaleGiro må ikke forveksles med ”Faste oppdrag over nettbank”.  Gavebeløp over nettbank må registreres manuelt av oss for at giveren skal få skattefradrag med det merarbeid dette medfører.

Sikkert.  Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. På kontoutskriften, på kontofonen eller i nettbanken kan du enkelt kontrollere at rett gavebeløp er betalt til rett tid. Ønsker du å stoppe betalingen, er en telefon til banken alt som skal til.

Rimelig.  AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på.

Fordel for Misjonskirken Lyngdal. Rimelig ordning å administrere, sparer oss for mye papirarbeid. Ressursene kan settes inn på andre viktige områder.

Slik kommer du i gang Fyll ut svarkupongen. Av sikkerhetshensyn ber banken om at du oppgir en maksimal beløps-grense pr. trekk, men du vil bare bli trukket for det terminbeløpet du har oppgitt. Ta gjerne høyde for at du senere vil ønske å heve ditt terminvise gavebeløp slik at du – hvis det skulle bli aktuelt – ikke behøver å fylle ut ny svarkupong. Hvis feltet er åpent, settes beløpsgrensen til det dobbelte av terminbeløpet.

Ditt fødselsnummer må med, hvis du ønsker skattefradrag. Firmaer kan også få skattefradrag.  Maksimalt skattefritt gavebeløp for 2020 er kr. 50.000,-, minimum kr. 500,-.

Send eller lever svarkupongen i undertegnet stand i lukket konvolutt til Misjonskirken Lyngdal. Hvis du er med i givertjenesten allerede, overfører du ditt gavebeløp på vanlig måte inntil du får beskjed om når avtalegiro-ordningen trer i kraft.

Elektronisk registrering av avtalegiro kan gjøres HER!

Klikk HER for å laste ned skjemaet.