Elektronisk registrering av avtalegiro menigheten

Klikk følgende link for registrering av ny avtalegiro til menigheten:

avtalegiro