Gjør deg klar! 

Lukas 12;35-37a

Guds kall om å være forberedt og våken – FØR han leder inn i «nytt land»

Legge vekk det som hindrer og være fylt av tro og Den hellige ånd. 

3 praktiske og viktige ting å gjøre som en forberedelse: 

  1. Jeg må rense hjertet mitt.

Les: Josva 3;5 «Gjør dere rene og hellige! For i morgen vil Herren gjøre under blant dere.»

Legg merke til «premise-promise»! En utrolig viktig del av Bibelens løfter…

Bekjennelse – gå ut med søpla.

Gud er ikke ute etter perfekte mennesker, men dem som tar vare på hjertet (Ordspr 4, 23)

  1. Jeg må innvie kroppen min

Les: Rom 12,1

Det er ikke tanken som teller. 

Kroppen er med på det du faktisk gjør. Vi er Jesu kropp!

 Jeg må få kalenderen i hakk

Les: Salme 90, 12: Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.

Visdom er ikke det samme som «livserfaring», men å KJENNE Gud.

Visdom til å gjøre det som er viktig. Avgrense livet, men ikke amputere det!

Du har akkurat god nok tid til å gjøre det som er Guds vilje og leve det livet han har skapt deg til.

Spørsmål:

Hvordan ser disse tre punktene ut i ditt liv?

Hvilken betydning har disse tre punktene for ditt liv?

Er du klar, våken eller er det noe som hindrer deg i din relasjon med Gud?

Bønn:

Vi ber om å fylde av D.H.Å i våre liv.

Be gjerne for om med hverandre.

Del utfordringer dere står i og stå sammen i bønn.

Be om å få være en utstrakt stemme og en utstrakt hånd til den som trenger Jesus