Koret «Glad Sang» både sang og danset for oss i kirken på søndag. Ingenting er vel herligere enn å se barn som synger lovsanger. Dirigenten Lena Foss leste også skriftstedet som løfter opp lovsang fra barns munn – at det skal være til vern for oss mennesker. Så kan vi kjenne oss litt tryggere – da barna i Gladsang sang med innlevelse. De har virkelig øvd! Det var en glede å høre dem og se dem! Nå kan barn fra første til åttende klasse få være med i koret. Det kan anbefales! De som synger har det gøy – det er det ingen tvil om. I tillegg kan Gla’dsang spre gleden til oss tilhørere! Det var en sann glede å høre dere!                                                                                

Tekst:Ebbe Sørensen Bilder: Jim Foss