TveitEilif_2015foto-TrondFilbergWebEilif Tveit har begynt som pastor2 i menigheten vår. Han har vært pastor i menigheten tidligere, men mange er blitt medlemmer de senere årene. Det er ikke alle som kjenner Eilif like godt. Her kan menigheten få mer kjennskap til ham.

 Av Elsbeth K. Sørensen

Du har jo en spennende jobb i Misjonsforbundet, hvorfor kan du nå tenke deg å jobbe i menigheten vår?

  • Jeg tror tida er inne til at ny person med nytt engasjement for misjon tar over stillingen som leder for det internasjonale arbeidet. Det er en tid for alt og etter 12 år så er det rett tid for meg å slutte nå. Jeg beholder 40 % i Misjonsforbundet ut året og 20 % ut til neste sommer slik at overgangen blir gradvis. Derfor blir jo også opptrappingen tilsvarende som pastor i menigheten fram til neste sommer

Hvilke forventninger har du til jobben i menigheten?

  • Jeg ser på denne nye tjenesten som spennende og utfordrende. Jeg trenger å lære menigheten å kjenne på nytt. Den har endret seg mye på 12 år – da jeg avsluttet som pastor sist. Vi lever nå nesten i en helt annen verden, men mange menneskelige faktorer er de samme. Jeg går inn i tjenesten med spenning og glede og ser fram til mange gode samtaler om livet slik det er og Jesus slik han er hva han kan bety for mennesker i dag.

Hvilke konkrete oppgaver går du inn i?

  • Jeg får hovedansvar for sjelesorg og diakoni i tillegg til delansvar innenfor mye av det hoved-pastor har hånd om i dag. Å bidra til lederutvikling blir også en viktig del av mitt fokus nå.

Hvordan vil du kunne trekke veksler på din erfaring fra Misjonsarbeidet inn i menighetsarbeidet?

  • Erfaringen fra administrasjon og ledelse pluss det å ha besøkt mange menigheter/kirker i Norge og internasjonalt gjennom de siste 12 år har gitt en voksende innsikt i mange viktige prosesser som skjer i menigheter. Vekst krever endring og nytenkning – det kommer vi ikke utenom – heller ikke hos oss i Lyngdal. Erfaringen og forståelsen fra en større sammenheng blir viktig tror jeg.

Hva gleder du deg mest til?

  • Først og fremst gleder jeg meg til å jobbe mer med mennesker på lokalplanet igjen. I tillegg gleder jeg meg til å kunne bli en del av en så flott stab som nå menigheten har. Så blir det også godt å kunne bli en mer fast del av et lokalsamfunn igjen. Jeg må nesten lære meg på nytt å leve her lokalt – og gleder meg til det.