Se talen HER!

Vi snakker i dag om å ta gode steg i tro.

Flere av oss har opplevd og erfart situasjoner der vi vet noe er bra og rett å gjøre, for så å kjenne på: nervøsitet, usikkerhet eller frykt.

Selv om vi kanskje ar bedt, selv om vi vet Jesus lovte oss at: «Han skal være med oss alle dager inntil verdens ende». Så kan det virke som om Gud noen ganger, ønsker og overlater ansvaret til oss slik at vi skal få vise Han vår tillit og hengivelse idet vi tar noen steg i tro.

David skriver i salme 16. 8. «Alltid har jeg Herren framfor meg. Han er ved min høyre side, jeg skal aldri vakle.»

David visste noe om gode dager og onde dager. Og nettopp derfor valgte han bevist å gi Gud tilliten og bekjenne hvor Gud var i Davids liv, før han kom inn i utfordrende og vanskelige valg.

Under følger noen påstander, sitater og Bibelvers. Vi snakker i dag om å strekke oss og om å ta gode steg i tro. Hva betyr dette for deg?

Les: Ef. 2. 10 – Stikkord til samtale: 1. Vi er skapt til å gjøre gode gjerninger. 2. Hva er det Gud på forhånd har lagt klar for deg? 3. Hva er det du skal vandre i?

Martin Luther King sa: «Faith is taking the first step, even when you don´t see the whole staircase.»

Min Påstand er: «Troen er ikke en passiv tilstand, men en aktiv handling.»            

Les:   Ef. 2. 8-9. – Hva betyr det for deg at Gud ga troen som en gave?                               

 Hebr. 11. 6 – Tro behager Gud. Nøkkelord her er: «Dem som søker ham.»                                                                                                    

Fork. 4. 12 – Gud ønsker og forventer en relasjon der Han kan være vår styrke og kraft.     David valgte aktivt å sette Gud ved sin høyre side. Har vi noe å lære av dette?

Påstand: «Om du ønsker noe du ikke har hatt før, så er sannsynligheten stor for at du må gjøre noe du ikke har gjort før.»

Hva er det som berører deg i den tiden vi lever i nå? Hvilke steg er det du skal ta?

Bønn: Be om at vi skal være fylt av Ånd og Kraft for tiden vi lever i.                                          

Be om styrke til å være annerledes, som Jesus var annerledes i sin kultur.                               

Be om Guds beskyttelse over menigheten. Be om å få være sendebud i vår tid.