Vi har lest om den første menighet i Apostlenes gjerninger gjennom serien Ekklesia.

Disiplene og de første kristne praktiserte det Jesus lærte dem. De var fylt av Hans kjærlighet og hadde nød for menneskene rundt seg.  Mange ble lagt til menigheten og Guds kjærlighet manifesterte seg på mange måter. Det var tydelig at Himlenes rike var kommet nær.

Les Mat 10.7-8 og Matt 16.19
Vi trenger å være bevisst at vi lever i Guds rike og ikke er under mørkets krefter lenger når Jesus er Herre i livet vårt!
Les Kol 1.13
Vi kommer til å oppleve prøvelser på dette. Det er derfor viktig å være bevisst på hvilket rike vi tilhører og hvem som har aksept og «talerett» i våre liv.
Matt 7.24-27 
Det er essensielt hva vi gjør med det vi hører. Vi kan la Jesus forandre oss og våre nærmeste. Det er håp og det er ikke for sent!
Les Matt 6.33

Spørsmål til diskusjon:
·         Hva betyr Himlenes rike for familien vår? Og hvordan kan familien kjenne Himlenes rike?

·         Hvordan takler vi hverdagens utfordringer med motgang av forskjellig slag?

·         Hva betyr det at Gud har fridd og ut fra mørkets makt? Hva betyr det for oss i 2015? Er det like relevant i dag som da Jesus lærte og ledet disiplene?

Bønn: Tenk gjennom hvilke begrensninger vi setter på Gud i vår hverdag. Be om at Han skal vise oss sin kraft i våre liv. Takk for at Gud har gjort oss fri.
Utfordring: Gud sier det vi har fått skal vi gi videre.  (Gi som gave det dere fikk som gave)
Be Gud om å vise deg hvem du skal be for/snakke med.

NB: Det ble ikke filmet på søndag 8/2.