Vi har alle gjort både gode og dårlige valg. Spørsmålet vi stiller oss i dag er: Hvordan kan vi gjøre gode og rette valg i en kultur og en tid der valgmulighetene er utallige? Hvordan kan vi holde fokus og ikke miste retningen Jesus har for våre liv?

Les: Matteus 4. 18-20

«Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til», handler om tre ting:

 1. Overgivelse – å legge ned sitt eget for å gi sitt  liv til Jesus.                                                            

 2. Relasjon – å vandre sammen med Jesus, bli bedre kjent med Jesus.                                         

 3. Handling – å la Jesus få virke i livene våre slik at det får et utrykk, en handling.

To punkt i forhold til dette:                                                                                                               

  1. Guds vilje handler først om: Hvem vi er og Hvem vi kan bli . før hva vi gjør.

Guds vilje for oss er at vi skal bli mer og mer lik Jesus.                                                            

«Det er de daglige valgene vi gjør som leder oss til hvem vi blir i morgen».

Les: 1 Tessaloniker brev 4.3

Guds vilje er at vi skal være hellige. Hellig som betyr: Satt til side, være forskjellig, være annerledes.

Spørsmål:  Hva tenker vi når vi hører ordet: Hellig?                                                                                     

Hva betyr det for deg å være: Satt til side, være forskjellig, være annerledes.

  1. Guds vilje handler om: Hvorfor vi gjør det vi gjør – før hva vi gjør.

Motivene våre er viktige for Gud. Hvorfor vi gjør det vi gjør, eller hvorfor vi velger å ikke gjøre, betyr noe for Gud.

 Les: Ordspråkene 16.2

Som bonden hvert år snur jorden, plukker stein og forbereder jorden for en god og naturlig vekst. Vil Gud se forbi vårt øverste og ytre lag i livet, gå dypere og jobbe med vårt indre liv.                             

En indre forvandling av «jordsmonnet», slik at vi kan bære fram den veksten Gud ønsket over våre liv. Gud er mer interessert i hvem du er, enn hva du gjør. Vår agenda og våre motiver betyr mye for Gud.

Les: Salme 139. 1-3    &   Salme 139. 23-24

David har fått visdom av Gud om seg selv i forhold til Gud, og ber Gud om hjelp. Davids ønske er å leve i Guds plan og ikke kaste bort livet, men få hjelp til å ta gode valg, som gir den retning Gud ønsker for David..

Spørsmål:                                                                                                                                    

Er dette en bønn vi kunne bedt hver dag? Hva ville skjedd om vi ba denne bønnen hver dag?

Les: Kolosser brevet  3. 17

Les: Matteus 22. 36-40

Uten tvil så kan en se og si at Gud har en plan og et kall til hver enkelt av oss. Det vil som det gjorde for disiplene til Jesus alltid først handle om: Hvem vi er og hvorfor vi gjør det vi gjør – før det vi faktisk gjør. Det vil først handle om å bli mer lik Jesus og leve et hellig liv.

Snakk tilslutt om hvordan vi som husgruppe og som enkelt mennesker kan hjelpe hverandre til å bli mer lik Jesus.

Stikkord i den forbindelse er:

Oppmuntring – Hedre hverandre – Løfte hverandre – Bønn – Legge en plan sammen – Gjøre en Bibel leseplan sammen – Dele liv på et dypere plan sammen – Be Salme 139 sammen – Bli enige om å be salme 139 hver dag hjemme, og dele erfaringer neste gang dere møtes – Be for hverandre.