søndag 01.11Vi gleder oss over besøk og tale av Pastor Maria Morfjord.
UK Glorious blir med og synger. Ungdomsteam leder i lovsang. Vi deler Nattverd sammen. Kaffe og god drøs etter gudstjenesten.
Hjertelig velkommen.