Tema: Røtter- frodig liv

Bibelhenvisninger:

Profeten Jeremia  17. 7-8:

Joh 15 versene 4,5 og 9

Frodig liv handler om å være koblet rett vei. Strekke sine sanser.. tanker.. røtter mot Han som er «levende vann».. Han som er levende engasjert i å dekke dine behov i hverdagen. Hver dag!! Det betyr at vi må være bevisste på hva vi tar imot og bevisste på hva vi må avgrense oss fra.

Jesus ønsker å vise deg at han strekker seg inn til deg som sliter og kjenner at du kommer til kort.. Dine mangler åpner for hans muligheter! Jesus passer fullkomment for den som kjenner seg ufullkommen!

 Denne sannheten ønsker han å plante dypt inn i ditt hjerte i dag!!

Spørsmål:

  • Er vi bevisste på dette?
  • Er det lettere å snakke om mangler og «skrape i dem» enn å ta imot Hans hjelp?
  • Hvor er ditt og mitt fokus?
  • Hvilke rammer har du rundt ditt liv?
  • Hvor «drikker» du, hva fyller du deg med?

Bønneemner:

  • Be for familiene våre, om hjelp til å dele tro på hjemmebane.
  • Be for barnearbeidet.
  • Be for årets konfirmanter.