Det er både trist og gledelig når hele tre av menighetens medarbeidere går ut av tjenesten– for å gå inn i annet arbeid. Dette ble markert på gudstjenesten. Markus Kvavik er mangeårig ungdomspastor. Han tar med seg sin lille familie for å begynne som pastor i Misjonskirka i Tromsø. Ingvild Foss Forgard er flyttet til Åseral og ser det som et kall å jobbe i menighet der. Ellers vil hun vie seg til den viktige oppgaven det er å være mor og nabo. Inger Marie Galteland vil gå tilbake til sin tidligere jobb i barnehage. Hun vil fortsatt være engasjert i barnearbeidet – om hun ikke lenger har hovedansvaret. Hovedansvaret skal nemlig Benedicte Stuesdøl ha. Menigheten er heldige som har fått inn villige medarbeidere. Martine Tveit—skal ta ansvar for ungdomsarbeidet. Erik—skal også jobbe med ungdommen-om en noe mindre før jul – så mer etter jul.  De nye ble ønsket varmt velkommen.

Guttorm Høgli og Ingunn Skretting takket de avtroppende medarbeiderne på vegne av menigheten – som applauderte taktfast og lenge. De ønskes virkelig alt godt i sin videre tjeneste. Guttorm ba både for dem og familiene deres. Hjertelig takk for innsatsen! Det sto det også skriftlig på de store marsipankakene om prydet kirkekaffen.