Søndag 3 September blir en flott gudstjeneste der vi sammen deler nattverd.
Pastor Eilif Tveit underviser. Jon Are Åmland med team leder lovsangen.
Knall kjekk søndagsskole for alle barn og kaffe og goe drøs for alle i kafeen etter gudstjenesten.
Hjertelig velkommen.