AnkeretPastor Jim fortsetter taleserien «Ankeret». Det blir barnevelsignelse og barnekoret Gla´Sang blir med og synger julesanger.

Ole Georg med team leder i lovsang. Det blir kaffe og god prat i kaffeen etter gudstjenesten.