Opplegg for gruppesamtale

Av Eilif Tveit

Noen har sagt at «det er i livets overganger at vi utvikler oss mest». Overganger som vår egen fødsel, alvorlig sykdom, kriser, når vi gifter oss, får vårt første barn, nærkontakt med døden, eller andre hendelser i livet – det er da vi tar et steg videre i livet og gjør oss nye erfaringer som endrer eller utvikler oss spesielt.

Disippelen Peter fikk en stor utfordring i møte med Gud som viste han at det ikke bare var jøder som kunne bli frelst og bli rettferdige for Gud – det kunne alle mennesker – uansett bakgrunn – få tilgang til. For en oppdratt jøde som Peter var dette et enormt steg å ta. Det å være sammen med ikke-jøder på samme måte som jøder var før utenkelig – nå ble det virkelighet. Peter måtte bearbeide det gjennom lang tid. Til og med i nærkontakt med den nye hedningkristne (ikke-jødiske) menigheten i Antiokia fikk han problemer med å vise det fullt ut.

Det viser oss at vi stadig trenger å utfordres på Guds verdier og handlemåte i forhold til mennesker – som kanskje er annerledes enn oss, og kommer med annen bakgrunn og livs-kultur enn oss i bagasjen.

Spørsmål til samtale:

  1. Hva var Peter sitt største problem i møte med ikke-jøder?
  2. Hvordan håndterte Peter sitt problem?
  3. Hvorfor beskyldes han for hykleri i møte med de hedningkristne i Antiokia?
  4. Hvilke hendelser i livet vårt har utviklet/endret oss mest?
  5. Hva kan vi utfordres på i vår tid når det gjelder hvordan Jesus møter mennesker?
  6. Har vi fortsatt veier å gå i møte med annerledeshet?

Lesetekster:

Apostlenes Gjerninger 10:9-16 + 28 + 34-35

Lukas 5:10

Salme 23:4

Galaterbrevet 2:11-16

1.Timoteus brev 2:4

Matteus 24:11-14