Vi lever i en tid der alt det gode, det som i utgangspunktet kan være en velsignelse, fort kan vende til å bli vårt eget onde. Kulturen vi lever i har en overveldende måte å sette press på våre relasjoner og vår dyrebare tid.

Tilgjengeligheten når det kommer til underholdning, media, aktiviteter og jobb relaterte ting, kan fort stjele ifra oss freden og hvilen, vi trenger i livet.

Om vi ikke tar en bestemmelse og rydder plass/tid til å gjør det viktigste, det vi virkelig ønsker å ha på førsteplass i våre liv.

Per Arne Dahl skriver: Det er forfallet som kommer av seg selv. Det gode, det vi ønsker skal prege livene våre, vil forsvinne om vi ikke aktivt velger å gjøre noe med det. Forfallet kommer av seg selv om vi ikke velger å skape det gode.

Etter syndefallet og fordi synden daglig preger verden vi lever i, så er det naturlige, at vi som mennesker dras imot synden og følger strømmen.

Om vi ikke aktivt velger en annen vei og følger Guds vei.

Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet. (Johs 14.6).

M.A.O – Jesus er veien til sannheten. Sannheten som setter oss fri. (Johs 8.32)

Fri til det livet vi virkelig ønsker oss.

Spørsmål:

  1. a) Hva vil du si er det viktigste i ditt liv?
  2. b) Hvordan preger det viktigste livet ditt og tiden din i dag?
  3. c) Hvilke aktive valg kan vi gjøre for å ta tak i ”rattet” i livet, slik at ikke forfallet tar over?

Andy Stanley som er Pastor og forfatter stiller et spørsmål som er vel verdt å reflektere rundt. Han spør: Hva er det som gjør at vi sier Ja til noe og nei til noe annet?

Og noe av poenget hans er at når tempoet øker, presset øker, marginene blir mindre og kalenderen fylles opp i våre liv.

Så er faren stor for at det vi selv mener er det viktigste i livet,

blir det første vi setter til side, for å gi plass til det nest viktigste vi har valgt å si Ja til.

En undersøkelse gjort i Norge i 2015 viser at vi nordmenn gjennomsnittlig bruker seks timer daglig på Sosiale medier og Tv.

D.v.s At vi de neste 10 årene vil bruke:

21.900 timer – 913 dager – som igjen blir 2,5 år, på TV og sosiale medier.

I lys av at forfallet kommer av seg selv. Er det vist? Klokt? Å si Ja til dette?

Les. Romerbrevet 12. 2

Spørsmål:

Hva vil det si å: Ikke innrette seg etter den nåværende verden?

Hva vil det si å la dere forvandle ved at sinnet fornyes?

Les. Efeserbrevet 6. 10-18 – De troendes kamp i Guds fulle rustning.

Det Paulus skriver er at alle troende/kristne står i en åndelig kamp.

Guds fulle rustning heter Guds fulle rustning, fordi det er Gud sin.

Det er ved Guds makt og ved Guds myndighet vi får autoritet, slik at vi kan gjøre det samme som Jesus gjorde. (Johs. 14. 12).

Gud  ”låner” rustningen ut til oss, mens vi er her på jorden.

Gud gir oss en autoritet i rustningen, men vi må velge å ta imot og handle som Jesus gjorde.

Spørsmål:

Hva tenker du når du leser om kampen Paulus beskriver?

Hva tenker du om Guds fulle rustning?

Snakk om følgende seks punkter. Hva betyr dette for våre liv?

Er dette relevant for våre liv?

  1. Sannhetens belte.
  2. Rettferdighetens brynje.
  3. Sko på føttene klar til å dele evangeliet.
  4. Troens skjold.
  5. Frelsens hjelm.
  6. Åndens sverd.

Bønn:

Våg gjerne å del liv sammen – Be for hverandre i gruppa.

Be og takk for menigheten.

Be om at ledere og medarbeidere kommer på plass i undergruppene.

Husk: Leseplanen.