Grunnleggende tanke for undervisningen:
”Når alle trodde det var over hadde Himmelens Gud bare så vidt begynt”.

Les: Ords. 29.18 – Matt 9. 36-37 – Matt. 16. 13-18

Del 1: Det handler om to åpenbaringer:
1) Den levende Jesus. 2)Den levende Kirken Jesus bygger i dag.

Med engang Simon bekreftet hvem Jesus var for Ham. Tok Jesus det et steg videre og presenterte Simon og disiplene for kirken han skulle bygge.

Åpenbaring om Messias ledet dem umiddelbart til det Jesus skulle bygge.

Da disse to åpenbaringer henger helt sammen for et sunt, rett og voksende Kristenliv.
Det ene var ikke ment å stå alene men begge sammen.

Et enkelt bilde for å beskrive dette er: Våre to føtter.

Den ene = Åpenbaringen om den levende Jesus.
Den andre = Åpenbaring om hva menighet er.

Har vi bare det ene v dem levende i våre liv og ikke den andre, vil det få konsekvenser for hvordan vi lever våre kristen liv.

Spørsmål:
Hva mener Jesus med: ”Høsten er stor, men arbeiderne få”?
Hvilken betydning for det for deg å være Jesu kirke på jord og i Lyngdal?
Hva vil du si er målet med Jesus sin kirke?

Jim sa: ”Jeg har sett venner og mennesker som har gitt seg til menigheten i flere år men som plutselig trekker seg fra lederverv og nesten blir helt borte”.

Hvorfor er det slik? Hva er det som skjer?

Del 2: Den Hellige Ånd.

Les. Apgj. 2. 42-47
Det vi leser om er kalt: ”Den første menighet”. Umiddelbart når vi leser om Den første menighet, vil mange si at de var et forbilde. Da dette faktisk var startskuddet og bare begynnelsen for den menighet Jesus enda bygger i dag.

Spørsmål:
Hva er din umiddelbare tanke om det som skjer i Den første menighet?
Hva vil du si med få ord, kjennetegner Den første menighet?
Har vi noen av disse kjennetegnene hos oss i dag?
Er det noe du tenker vi skulle sett mer hos oss og hvordan kan det skje hos oss?