Innledning: (I dag er det mye stoff – plukk det som er relevant for gruppa).

Det er mange som har prøvd seg på et eller flere nyttårsforsett. Noen ganger med suksess og andre ganger så ble det med forsøket. En norsk undersøkelse gjennomført av NRK viser oss at når det kommer til trening og helserelaterte nyttårsforsett, er det 3 av 10 som klarer å holde ut og endre adferden som ønskes.

Problemet er ikke ønsket og heller ikke målet om å endre seg. Men utfordringen som møter oss når den gamle livsstilen, den gammel måte å leve på, utfordres av ny livsstil og en ny måte å leve på.

I 2 Mosebok står det om Israelsfolket som hadde vært slaver under Egypt og Farao i 400 år. Israelsfolket ropte ut sin nød til Gud. (2 MB 2.23-25)

Gud hørte deres rop og sendte Moses for å lede dem ut av fangenskapet og til det nye livet i løftes landet.

Gud sendte 10 landeplager, bøyde Farao sitt hjerte, satte folket fri, delte Rødehavet, beskyttet og forsørget dem hele veien til grensen inn til det nye landet.

Her og for første gang Gud ba dem om å stole på Ham og ta det første steget, stoppet de helt opp. Det var ikke det at de hadde glemt eller ikke husket det Gud hadde gjort for dem. Men at de ikke hadde tro på dem selv.

I 4 MB. 13. Står det at Moses sender 12 speiderne for å speide landet. De kom tilbake og sa at landet var akkurat slik Gud hadde sagt det, men at de ikke hadde en sjanse mot folket som bodde der.

Og idet fokuset flyttet seg fra Guds styrke og det Gud hadde lovet, til dem selv og deres styrke. Idet det negative fikk spre seg i folket og fokuset endret seg fra det Gud kalte dem til å gjøre og til hva de selv ville. Endte det opp med at de ville tilbake til ”det gamle” Egypt, og steine de som ville inn i det nye landet.

Resultatet for deres troløshet ble 40 år i ørkenen.

Spørsmål:

Hva er det som gjør at det som skulle bli deres nye liv ender med 40 år i ørkenen?

Alt for mange ganger kan vi som Israelsfolket glemme hvem vi er i Herren.

De negative tankene, svakhetene våre, fallene og synden. Det gamle mennesket i oss, får for stor plass i våre tanker.

Det stjeler vår frimodighet, styrke, glede og kraft og flytter fokuset bort fra Gud og til oss selv.

Johannes 10.10 sier: Tyven kommer for å stjele og myrde og ødelegge.

Tyven, fienden, djevelen også kalt anklageren vil prøve å holde anklagene opp imot oss.

Om vi tillater han det og ikke minner oss selv på hvem vi er i Jesus Kristus, er faren stor for at vi som Israelsfolket mister fokus på hvem vi er og hva Gud har kallet oss til.

Profeten Jeremia viser oss nøkkelen tilbake til Gud i Jeremia 18b.

”Som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd”

Spørsmål:

Hva vil det si å komme til Pottemakeren (Legge seg i pottemakerens hender)?

Les: 1 Johannes 4.19

Les: Johannes 15.16

Spørsmål:

Hva betyr det for oss at: Jesus så oss først, elsket oss først og utvalgte oss lenge før vi gjorde noe som helst for ham.

Les Romerne 7.19

Paulus var åpen og ærlig med sin kamp mellom det gamle og det nye livet.

Allikevel brukte Gud ham til å har skrive ca. en tredjedel av NT.

Han var en visjonær menighets planter av dimensjoner selv om han hadde en indre kamp. ”Nøkkelen” var at Paulus visste hvem Han var i Jesus Kristus og at han kjente Pottemakeren.

Les Filipperne 3. 12-14

Spørsmål:

Hva vil det si å glemme det ”gamle” og strekke seg mot det nye som kommer?

Som enkelt person hva betyr dette for deg?

Som menighet hva betyr det for oss?

Les Johannes 1.12

Les Galaterbrevet 4.6-7

Spørsmål:

Hva vil det si å være sønn/datter av Gud. Arving og innsatt av Gud?

Bønn:

Våg gjerne å del liv og be for hverandre i gruppa.

Be for valgkomiteen.

Be for gudstjenestene og om at nye skal gi sitt liv til Jesus.

Husk: Å bli med på Leseplanen.