Opplegg for gruppesamtale

Av Eilif Tveit

Samtalen Nikodemus hadde med Jesus en sen nattetime viser at han nok kjente Jesus fra før. De hadde kanskje allerede et visst tillitsforhold slik at de dype spørsmålene kunne komme fram. Den dype samtalen om viktige ting forutsetter som regel at vi kjenner hverandre og stoler på hverandre. Nikodemus kalte allerede Jesus for Rabbi og at han var kommet fra Gud. Det å bli en del av Gud rike var det store spørsmålet. Det å bli født på ny var inngangen til dette. Det ble det store spørsmålet for Nikodemus.

Uten at Gud griper inn med den Hellige Ånd, så kan det ikke foregå noen ny fødsel. Det er alltid et verk av Gud. De tre viktige er: Ordet, Troen og Ånden. Det åpner veien inn i Gud rike. Nikodemus hang fortsatt noe fast i det med logiske forklaringer. Regnestykket gikk liksom ikke opp. Hva så med oss – sitter vi fast i det logiske? Trenger vi en fornyelse av vårt sitt for å forstå?

Samtalen påvirket nok Nikodemus sterkt. To hendelser videre viser noe av det. Den ene gangen stod Nikodemus opp i det Høye råd og forsvarte Jesus. Den andre gangen tok han og en annen hemmelig disippel – Josef fra Arimatea – mot til seg og fikk tillatelse av landshøvdingen Pilatus (som hadde gitt Jesus dødsdommen) til å gravlegge Jesus i en ordentlig grav – i motsetning til hva som ellers var vanlig med dødsdømte. Hvordan det gikk videre med Nikodemus vet vi ikke. Her må vi skrive vår egen historie i møte med Jesus.

Spørsmål til samtale:

  1. Hva kan denne samtalen si oss om fortrolighet og tillit?
  2. Hva tenker vi om det logiske i forhold til det uforklarlige som vi må ta en stilling til om vi vil tro eller avvise?
  3. Hvilken fornyelse av vårt sitt trenger vi til – spesielt i vår tid?
  4. Hvordan ser vi på det å bli født på nytt?
  5. Er det noen samtaler i våre liv som ble ekstra viktige for oss?

Lesetekster:

Johannes 3:1-16

Romerbrevet 12:2

Johannes 7:45-52 + 19:38-42