”Hvorfor er dere så redde?”

Les: Markus 4. 35-41

Nå er det svært få av oss som har opplevd å være i en båt som er i ferd med å gå under.

Flere av oss kjenner kanskje til følelsen når turbulens og risting tar tak i flyet du sitter i.

Noen har til og med vært med på en fly reise der en faktisk trodde at flyet kom til å falle ned.

Følelsen av å sitte i et slikt fly kan være panisk og det er det nærmeste jeg kommer når jeg skal prøve å beskrive følelsen disiplene måtte ha hatt, denne kvelden utpå Galilea sjøen.

De var sannsynligvis skrekkslagne og panisk.

Og idet disiplene vekket Jesus og etter Han har stilnet stormen, så spør han dem:

”Hvorfor er dere redde? Har dere ennå ikke tro?

Spørsmål: Har vi noe/noen steder i livene våre der redselen tar oss?

På jobben, i ekteskapet, med barn/barnebarn eller økonomi. Stormer det? Er det trengsel?

Flott om vi tør å dele liv sammen. Prat om det.

(Her er selvsagt det som sies taushets belagt og skal holdes i gruppa).

Virker det som om Jesu sover? Ikke får med seg det som skjer?

Spørsmålet er: Hva gjør du når Gud virker en million mil borte?

Når du leser om David, Kong David. En mann etter Guds hjerte. Så vil du se at David ofte klaget over at Gud virket fjern. Han sa: ”Hvorfor står Du langt borte, Herre?” – ”Hvorfor skjuler Du deg i trengsel?” – ”Hvorfor har du forlatt meg?” – ”Hvorfor støter du meg bort?”.

Jesus har ikke lovet å stilne alle stormene i livet vårt. Han har ikke lovet å ta bort all trengsel.

Men Han har lovet:  Å være nær og tilstede i alle ting i våre liv. De gode og de onde dagene.

Vi er invitert, blir oppfordret, kan og skal be til Gud om hjelp, fred, helbredelse og mirakel.

Samtidig er den dypeste tro, den dypeste tilbedelse, å blir værende, stole på, og overgi seg på ny, til Herren. Midt i stormen og midt i trengselen.

Vi må aldri la nærværet av en storm, føre til at vi tviler på Herrens nærvær.

Og hvorfor oppfordres vi til å ikke tvile på Herrens nærvær midt i stormene?

Jo fordi: Det er midt i stormene en virkelig viser kjærlighet og karakter.

Og Hvordan vokser du i kjærlighet og karakter? – Jo ved å bli bedre kjent med Gud.

Og hvordan blir du bedre kjent med Gud? – Jo det beste du kan gjøre for å bli kjent med Gud slik at du vokser i kjærlighet og karakter, er å lese Guds Ord.

Under følger noen Bibel vers. Oppfordringen er: Lær disse Bibelversene slik at du husker dem. Fordi de er mat og nyttig som våpen, slik at dere blir stående i troen, midt i stormen.

Bønn:

Vi løfter fram for Gud:

  1. De syke i menigheten. Vi ber om at Jesus griper inn også med helbredelse.
  2. Dem som ikke går i menigheten lenger. Som var aktiv før og som trenger en invitasjon fra en av oss.
  3. Våre barn – Barnebarn – Og hele det store og flotte barnearbeidet i menigheten.

La oss huske på og aldri glemme Herrens ord: La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

Pastor Jim